Zevende Kaderprogramma (7KP), ICT

Het Zevende kaderprogramma ondersteunt onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. Het gehele programma is teveel omvattend voor een beschrijving op deze pagina. Op de site www.senternovem.nl/egl/ wordt het gehele programma uitvoerig beschreven.

Het thematische gebied ICT heeft de volgende doelstelling: het concurrentievermogen van de Europese industrie vergroten en Europa in staat stellen de toekomstige ontwikkelingen in de ICT op zodanige wijze te beheersen en te sturen dat aan de maatschappelijke en economische behoeften wordt voldaan.

Het te ondersteunen onderzoek wordt geconcentreerd op de volgende activiteiten:

 • technologische pijlers van de ICT (bijvoorbeeld nano-elektronica, embedded systems, software, grids, visualisatie)
 • integratie van technologie├źn
 • toepassingsonderzoek:
  – ICT als antwoord op maatschappelijke behoeften uitdagingen
  – ICT ten behoeve van inhoud, creativiteit en persoonlijke ontplooiing
  – ICT ter ondersteuning van bedrijfsleven en industrie
  – ICT ter ondersteuning van vertrouwen en betrouwbaarheid