WBSO

Officiële naam van de regeling luidt Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor de Volksverzekeringen; (WVA/S&O)

Doel:
WBSO stimuleert onderzoek en ontwikkelwerk, nieuw voor de eigen organisatie.

Subsidiabel:

  • Analyse van de technisch haalbaarheid.
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van voor de aanvrager technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Technisch onderzoek gericht op (substantiële) verbetering van uw productieproces of de door u gebruikte programmatuur.

Bijdrage:
Vermindering van de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.