EIA / MIA

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-Investeringsaftrek stimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen. Met de EIA kan een percentage van relevante investeringen in voorzieningen die voorkomen op de Energielijst van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek stimuleert ondernemers te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Men kan investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die zijn ondergebracht in de volgende negen hoofdstukken:

  1. duurzame productiemiddelen
  2. klimaatverandering
  3. luchtverontreiniging
  4. overlast en gezondheid
  5. mobiele werktuigen en transportmiddelen
  6. externe veiligheid en preventieve voorzieningen
  7. biodiversiteit en natuurlijke omgeving
  8. grondstoffenbesparing en hergebruik
  9. afvalstromen

Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Voor de Milieu-Investeringsaftrek wordt de Mileulijst gehanteerd.

VAMIL

Investeringen voor veel van de bovengenoemde voorzieningen kunnen willekeurig worden afgetrokken. Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investering. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel.