Subsidieregelingen

Er bestaan talloze regelingen van fondsen en overheden op verschillende niveau’s. SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken voert een groot aantal regelingen uit, onder meer gericht op technisch innovatieve organisaties. De Europese Unie stimuleert middels het Zevende Kaderprogramma onder meer innovatie en internationale samenwerking. Dichter bij huis kan onderzocht worden of regionale subsidies voor uw organisatie beschikbaar zijn of aanspraak kan worden gemaakt op specifieke fondsen.

Een aantal van de meest gebruikte subsidieprogramma’s wordt in de afzonderlijke subpagina’s hieronder kort beschreven. Voor meer informatie over bepaalde regelingen kunt terecht bij de verschillende uitvoerende instanties via de pagina ‘Links’. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.