Wijzigingen in de WBSO en RDA

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn onder andere wijzigingen opgenomen voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De belangrijkste WBSO-aanpassingen voor u op een rij:

– De bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd van € 110.000,= naar € 200.000,=
– Het percentage van de eerste schijf gaat naar beneden, van 42% naar 38%
– Het percentage van de tweede schijf blijft ongewijzigd op 14%
– Voor starters gaat het wordt het percentage verlaagd van 60% naar 50%
– De berekening van het uurloon wordt voortaan naar boven afgerond op 1 euro in plaats van 5 euro
– Het forfaitaire uurloon blijft € 29,=
– De grens waarbij een mededeling moet worden gedaan gaat omhoog van 90% naar 100%; u dient dus altijd een mededeling te doen.

Het percentage voor de RDA 2013, voor kosten en uitgaven welke direct aan R&D toe te rekenen zijn, is nog niet definitief vastgesteld, maar zal waarschijnlijk worden verhoogd naar 54% (2012: 40%).